LIVBØYER &
LIVREDNING

Visste du at i Norge drukner rundt 100 mennesker i året? Mange av disse kunne ha blitt forhindret med riktig type sikkerhet og livreddende utstyr. Derfor bør alle ha en livbøye. Akkurat som du har et brannslukningsapparat, har du på deg en skihjelm eller redningsvest.

Du som har et basseng eller bro er ansvarlig for sikkerheten rundt det. En Lifebuoy er din sikkerhet hvis ulykken har skjedd. Det er lett å kaste inn, og dermed gi flytende bistand i en ubehagelig og farlig situasjon. Selvfølgelig erstatter det ikke den viktige faktorveiledningen, din tilstedeværelse og oppmerksomhet.


Du som Lifebuoy -holder er ansvarlig for at Lifebuoy og Line er hel og arbeid. Derfor må du finne opp sikkerhetsutstyret hvert år. Forsikre deg om at LifeBuoy og kastelinjen er funksjonell for hver nye badesesong.

Regler
GJELDENDE
LIVBØYER

Loven om beskyttelse mot ulykker, LSO, (SFS 2003: 778), beskriver at eiere eller brukere av bygninger eller andre fasiliteter i rimelig grad må ha utstyr for å redde liv. Det som er en rimelig grad er beskrevet i SRVFS 2007: 5. National Rescue Services Agency's generelle råd og kommentarer om vannredningsutstyr ved havner, kaier, badeplasser og lignende vannrelaterte steder. Les mer om sikkerhetsforbedrende tiltak som gjerder, nett, overtrekk, sklibeskyttelse, livreddende utstyr på Social Protection Agency

bassenger (bassenger) og lignende fasiliteter skal være utstyrt med Sikkerhetsenheter som trengs med hensyn til plantenes plassering og natur (Ordinance Act (1993: 1617) Kapittel 3, seksjon5). For faste bassenger og dammer, med vann dypere enn to tommer, kreves beskyttelse mot ulykker (Boverkets bygningsregler (2011: 6) - Forskrifter og generelle rådgivning, seksjon 8: 951). Foreldre har tilsynsansvar for barna sine. The Parental Code (1949: 381) Kapittel 6. § 2.